Jacek Lipkowski

Jacek Lipkowski

Network System Administrator, Pekao Financial Services
Z wyksztalcenia mgr. inż. chemik, ale od zawsze związany z informatyka. Bezpieczeństwo informatyczne stało się jego hobby od momentu pierwszego dostępu do zsieciowanych systemów (w latach '90). Czas wolny wypełnia drugim hobby - krótkofalarstwem (znak wywoławczy SQ5BPF)