Maciej Borecki

Maciej Borecki

Niezależny Ekspert ds. Bezpieczeństwa
Maciej Borecki – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Audytu PKP CARGO S.A., Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Akademii FBI w Quantico i International Law Enforcement Academy in Roswell (USA). W latach 1992 – 2007 oficer Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pomysłodawca, współautor i instruktor kursu specjalistycznego „Taktyka i Techniki Przesłuchań Metodą FBI” wprowadzonego do szkół policyjnych.