Pavel Vondruška

Pavel Vondruška

External Speaker (Standards for Cryptography) at Charles University in Prague (Algebra Department)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1987 se zabývá profesionálně kryptologií. V současně době pracuje jako Senior specialista bezpečnosti pro řízení PKI a Bezpečnostní ředitel pro ochranu utajovaných informací ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 11 let přednáší externě na MFF UK základy kryptografie. Podílel se na přípravě zákona o elektronickém podpisu a příslušné prováděcí vyhlášky. Je autorem řady popularizačních článků o kryptografii včetně knih Elektronický podpis (Anag, 2001) a Kryptologie, šifrování a tajná písma (OKO, 2006). Spolupracoval jako odborný korektor na přípravě knih VĚDA (Universum, 2009), Enigma bitva o kód (B4U Publishing, 2012) atd. Odborné veřejnosti jsou známé jím vydávané elektronické sešity věnované kryptologii a informační bezpečnosti Crypto-World (http://crypto-world.info), které pod jeho vedením vycházely patnáct let od roku 1999 do roku 2014. Podílel se na překladu Nařízení (č. 910/2014) Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu ... (eIDAS). Spolupracuje na jeho zavedení v ČR, konkrétně se podílel na připomínkách připravovaného Zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je členem pracovních skupin zřízených MV ČR: č. 1 - elektronické podpisy, elektronické pečetě, časová razítka a autentizace webů, č.6 - Dohledové orgány, hodnocení ID schémat