Roman Cinkais

Roman Cinkais

IT Security Consultant, Wincor Nixdorf

Roman vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na Karlově Universitě v Praze, kde se již začal věnovat matematickým metodám informační bezpečnosti. V tomto směru pokračoval jako specialista na informační bezpečnost. Jeho hlavním zaměřením je analýza bezpečnostních požadavků v informačních systémech, jako i návrh opatření a ochran v rámci nových i existujících systémů a technologií. Kromě informační bezpečnosti se věnoval i algoritmickému obchodování na kapitálových trzích.

V současnosti pracuje ve společnosti Wincor Nixdorf na pozici konzultanta bezpečnosti informačních technologií. Jeho odpovědnosti je zajištění přiměřených opatření pro zabezpečení dat a informací se zaměřením se na zejména technologie veřejného klíče, více faktorovou autentizaci, biometrii, a kryptografickou správu klíčů.